درباره بخش نمونه کارها

7 سال و 2 ماه پیش

در این بخش سعی دارم درباره بعضی از کارهام که تا به حال انجام دادم و یا در حال انجامشون هستم ، بنویسم. درباره ماهیت پروژه ، اینکه با چه اهدافی انجام شده و توضیحاتی درباره پروسه انجام این پروژه ها خواهم نوشت. در میان این توضیحات ، ذکر بعضی از نکات فنی و برنامه نویسی هم خالی از لطف نخواهد بود . سعی می کنم به نکاتی از این دست هم بپردازم.  

البته یه محدودیتی در این زمینه وجود داره و اون هم اینه که مجبورم بیشتر به پروژه هایی بپردازم که حالت شخصی دارند و برای سایرین انجام نشده اند. یعنی پروژه هایی که با تعدادی از دوستان و برای شخص خودمان پیاده سازی نموده ایم. چرا که طبیعی است که شرکت های تجاری تمایل نداشته باشند جزئیات و روند اجرای کارشان به صورت عمومی منتشر شود. در صورت امکان ، صرفا اشاره مختصری به اینگونه کارها خواهد شد.

بدرود ،
علی وب


پروژهنمونه کار

4 نظر